Program

Det arrangeres sosial minglefest for alle som kommer til Kristiansand dagen før konferansen. Dette er en uformell og hyggelig ‘house-warming’ i nyåpnede Kraftverk, med servering av fingermat og drikke.  

KRAFTVERK ligger i Skippergata 24B, midt i sentrum av Kvadraturen.

Registering på Hotel Norge fra kl. 0800.

Filantropi og partnerskap er på agendaen, og nytt kunnskapsgrunnlag fra nordiske stiftelser presenteres, diskuteres og utforskes.

Konferansens konferansier er Hilde Sandvik. Sandvik ble tildelt Letterstedtska, foreningens nordiske fortjenestemedalje for 2022.

Partnerskap og filantropi – Nordisk status 2023  
Styremedlem i Siftelser i Samverkan, Stefan Einarsson, i samtale med stiftelser om ulike erfaringer fra de nordiske landene.

I panelet er:
Henrik Andersen Lehmann, Adm. direktør Nordea-fonden  
Marika Hedin, Riksbankens Jubileumsfond, VD Riksbankens Jubileumsfond  
Kalle Korhonen, direktør for vitenskaps- og kunstfinansiering, Konestiftelsen
Knut Olav Åmås, Direktør Fritt Ord
Hanna Surmatz, Head of Policy Philea

9. november, kl. 13.15 - 15.15 Parallelle sidespor – på Kraftverk og Hotel Norge

Konferansen fortsetter i sidespor med ambisjoner om å fordype diskusjoner og erfaringsutveksle rundt mer konkrete temaer. Kanskje blir det også mulighet for å utforske nye nordiske partnerskap eller inspirasjon til nye arbeidsmodeller?

Vertskap: Eskild Stenhaug – daglig leder i Sparebankstiftelsen Sør, Jan Erik Tønnessen –kapitalforvalter Cultiva, Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

13:15:  Velkommen v/vertskapet

13:20:  «Kapitalforvaltningsprinsipper i våre stiftelser» v/Jan Erik Tønnessen og Eskild Stenhaug

13:30:  «Er finans løsningen på ESG-problematikken?» , Trym Riksen, leder porteføljeforvaltning i Gabler AS

14:00:  Panel: Espen Henriksen (professor i finans Handelshøyskolen BI), Trym Riksen og Hans Jørgen Stang (daglig leder stiftelsen UNIFOR)

14:20:  «Hva er fremtidig realavkastning og bør uttaksreglene revideres?» v/Espen Henriksen

14:50:  Fellessesjon med spørsmål og kommentarer fra deltakerne

15:05:  Avslutning og avgang til fellesprogram

Vertskap: Hans Christian Lillehagen, Generalsekretær Stiftelsen Dam

13.15: Welcome.

Part 1: Do improved selection processes lead to the best projects?

Key questions to be addressed in presentations and panel discussion:

 • What are the key aspects of an “effective” selection process?
 • Is it possible to agree on what “effective” means?
 • Is there a status quo-bias in grant-giving? Do we mostly do it like we have always done without questioning key parts of the process?
 • If you believe you are doing well: What could prove you wrong?
 • Are foundations in the Nordics conservative, or are they innovations hubs?

8-minute presentations:

 1. Eirik Mofoss – Co-founder of Gi Effektivt (and also Policy director, Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)) (N)
 2. Gry Minor – Senior Adviser, Velux Fonden (DK): Stakeholder Dialogue
 3. Laura Lees, Grant Coordinator, Kone Foundation: Evaluation without Panels (SF)

20-minute panel discussion: What can we learn from each other? How do we stimulate development, inhouse and in partnerships?

Part 2: Specific cases of improving grant giving

Four cases in 35 minutes:

 1. The case of Villum Fonden (DK): Learning from the Experiment programme: Does anonymous evaluation work?, presented by Anders Smith, Head of Programme
 2. The case of Finnish Medical Foundation (SF): Brain Gain - Piloting of Medical Foundations' Joint Research Funding, presented by Jouni Lounasmaa
 3. The case of Riksbankens Jubileumsfond (S): RJ Art and Culture. New ways to make research relevant, presented by Torbjörn Eng, Research Manager
 4. The case of Stiftelsen Dam (N): Doing in-house research. theme: quality assurance and openness, presented by Jan-Ole Hesselberg, Chief Programme Officer and Ida Svege, Head of Programme Development

Workshop: Each table discuss one of the cases

20 min + 2 min for each table to present main findings

Vertskap: Peter Klemsdal, Administrerende direktør Sørlandets Kompetansefond

Møtestart kl. 1315

I snart to tiår har store stiftelser i Norden vist vei som agendasettende og katalytiske på sine arbeidsområder. Små og mellomstore stiftelser har latt seg utfordre til nytenking, og studieturene har vært mange, ikke minst til Danmark, der mange villig deler av sine erfaringer og innsikt. Men klarer veletablerte stiftelser å justere sine arbeidsmodeller?

I dette sidesporet er temaet strategisk partnerskap mellom stiftelser og andre samfunnsaktører som har ambisjon om bedre sosial inkludering og levekår i formål og samfunnsoppdrag. Kan også mindre og mellomstore stiftelser jobbe mer «strategisk», «katalytisk» og «agendasettende» slik de største stiftelsene gjør det? Kan ulike former for strategiske partnerskap være nøkkel til bedre resultater og bidrag til systemiske endringer også for mindre stiftelser? I så fall – hvilke hindringer må håndteres langs veien og hva er nøklene til å lykkes?

I seminaret vil vi få presentert og drøfte eksempler på partnerskap og erfaringer med ulike initiativ for samspill i det norske stiftelseslandskapet.

Medvirkende: Sparebankstiftelsen SR-bank ved Ellen Instefjord, Gjensidigestiftelsen ved Ingrid Tollånes, Sørlandets Kompetansefond ved Peter Klemsdal og Kristian Weise, TrygFonden

Møteleder og moderator: Rune Røiseland, Sørlandets Kompetansefond

Vertskap: Karianne Bjellås Gilje, daglig leder Bergesenstiftelsen

13.15  Velkommen, og program for Sidespor 4 v/Karianne Bjellås Gilje

13.20   Innledning: Hvilken rolle spiller stiftelsene i norsk og nordisk kulturpolitikk? v/Knut Olav Åmås
 
13.30   Samfunns- og politisk perspektiv på stiftelsers rolle

Panel: Hilde Sandvik (ordstyrer), Jacob Haugmoen Handegard og Stein Olav Henrichsen

Bidrar de filantropiske stiftelsene til samfunnsutviklingen på kulturfeltet? I tilfelle hvordan? Har stiftelsenes makt økt de siste årene? Er kulturpolititikkens og kulturbyråkratiets «armlengdes avstand»-prinsipp gjeldende for stiftelsesfeltet?

13.55   Samarbeidsinstitusjoners perspektiv på filantropiske stiftelser

Panel: Stein Olav Henrichsen (ordstyrer), Maria Mediaas Jørstad, Susanna Pettersson og Bosse Nilsson

Hvordan vurderes de filantropiske utdelingsstiftelsenes rolle og bidrag i et institusjonsperspektiv? Hva er forskjeller og likheter mellom offentlig og privat støtte til kulturinstitusjoner? Hvilke rolle ønsker samarbeidsinstitusjonene at utdelingsstiftelsene kan spile?

14:20   Pause

14.35   Hvilken plass har filantropiske utdelingsstiftelser i Norden i dag? Og hvilke roller vil vi spille? Hvilke partnerskap ønsker vi å inngå? Nordiske stiftelsesledere diskuterer.

Panel: Hilde Sandvik (ordstyrer), Marika Hedin, Susanna Pettersson og Knut Olav Åmås.

Nordiske stiftelsesledere reflekterer over det de har hørt fra politisk-/samfunnsperspektivet, og fra institusjonslederes perspektiv – blant annet om filantropiske utdelingsstiftelsers rolleforståelse og deres påvirkningskraft og samfunnsbidrag, osv.

15.05 Avslutning og avgang til fellesprogram


Innledere:

Hilde Sandvik: Programleder i det skandinaviske radioprogrammet / podcasten «Norsken, svensken og dansken», tidligere bl.a. kulturredaktør i Bergens Tidende og forfatter av flere bøker.

Knut Olav Åmås: Direktør/CEO i Stiftelsen Fritt Ord, tidligere bl.a. statssekretær i Kulturdepartementet, kultur- og debattredaktør i Aftenposten og redaktør i tidsskiftet Samtiden og i Universitetsforlaget.

Stein Olav Henrichsen: Styreleder i Kunstsilo og styremedlem i Nobelstiftelsen, tidligere bl.a. direktør på Munchmuseet.

Maria Mediaas Jørstad er direktør i Nordisk kulturfond, og tidligere bl.a. daglig leder i Talent Norge, der hun bygget opp samarbeid mellom private utdelingsstiftelser og den nye privat-offentlige institusjonen Talent Norge.

Jacob Haugmoen Handegard: Leder i Kristiansand Venstre, bystyremedlem i Kristiansand Kommune

Karianne Bjellås Gilje: Daglig leder/CEO i Bergesenstiftelsen, tidligere bl.a. dekan på Kunsthøgskolen i Oslo, programsjef på Norsk design- og arkitektursenter og redaktør i tidsskiftet Prosa og i Universitetsforlaget.

Marika Hedin: Vd/CEO i Riksbankens Jubileumsfond og styremedlem i Philea, tidligere bl.a. museumsdirektør på Nobelmuseet, Vasamuseet og Uppsala Universitetsmuseum, og forfatter av en rekke bøker.

Susanna Pettersson: Susanna Pettersson er CEO of Finnish Cultural Foundation og kunsthistoriker. Tidligere bl.a. direktør på Nasjonalmuseum i Stockholm, Ateneum kunstmuseum som er del av det finske nasjonalgalleriet, og Alvar Aalto Foundation.

Bosse Nilsson: Bo Nilsson er sjef for Artipelag i Stockholm, og tidligere bl.a. sjef for Rooseum Senter for samtidskunst i Malmø, Liljevalchs kunsthall i Stockholm, Kunsthal Charlottenborgs i København.

Vertskap: Ingrid Riddervold Lorange, Administrerende direktør Gjensidigestiftelsen

 • Hvordan arbeides det i de nordiske landene med å løse de store samfunnsmessige utfordringene («missions»)?
 • På hvilken måte klarer vi å være nytenkende og innovative i arbeidet?
 • Hvordan kan og må man samarbeide på tvers av sektorer for å lykkes?
 • Hva fungerer, og hva er utfordrende med slikt samarbeid og med å få til innovasjon?

13:15 – 13:20 Innledning (Ingrid Lorange, Gjensidigestiftelsen)

13:20 – 13:40 Norges arbeid med de store samfunnsoppdragene («missions») og verdien av partnerskap og innovasjon for å løse disse (Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør – Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, Forskningsrådet)

13:40 – 14:00 Bikubenfonden – praktiske eksempler og erfaringer på samarbeid på tvers av sektorer og aktører for å løse komplekse samfunnsmessige utfordringer og «Hjem til Alle Alliancen» (Søren Kaare-Andersen, Adm. Direktør, Bikubenfonden)

14:05 – 14:25 «Partnerskap for radikal innovasjon»; Hva er det og hvordan jobber KS sammen med andre for å løse konkrete samfunnsutfordringer (Henrik Dons Finsrud og Kirsten Viga Skretting, KS)

14:25 – 14:45 «Sammen om barnas innovasjon». Arild Bjørndal fra Centre for Evidence and Implementation Nordic

14:45 – 15:15 Paneldiskusjon og spørsmål

Vertskap: Johanna Vesterinen, CEO Liikesivistysrahasto (Foundation for Economic Education)

As academic research is conducted also across the borders of Nordic countries in collaboration among individual researchers or even research groups, joining forces in grant-making cross-border could well benefit researchers in respective countries.

Nordic foundations should explore ways for grant-making together – for the sake of an even better impact for future research. Together we are stronger!

Daglig leder for Norges Bank Investment Management, også kjent som oljefondet, Nicolai Tangen i samtale med Hilde Sandvik om filantropi, nordisk partnerskap, Tangen-samlingen og Kunstsilo.

Kjernen i Kunstsilo er Tangen-samlingen, som består av over 4500 verk fra over 300 kunstnerskap og er den største samlingen av nordisk modernistisk kunst. Museet er fremdeles under bygging, men deltakerne på Nordiske Stiftelseskonferansen får likevel eksklusiv omvisning på Kunstsilo - Museum for kunst og opplevelser i Kristiansand.

Festmiddag på Christianholm Festning. Husk gode sko og varme klær!

Konferansens dag to holdes på Hotel Norge, i lokalet STUP, og har felles program for alle deltakere. Filantropi og partnerskap er fremdeles på agendaen, men nå med fokus på fremtidige muligheter og utfordringer.

Hvilket ansvar påhviler stiftelser i Norden i en krisetid? Norsken Hilde Sandvik i samtale med:

 • Svensken Marika Hedin, Vd/CEO Riksbankens Jubileumsfond
 • Dansken Kristian Weise, Underdirektør/Senior Vice President TrygFonden
 • Finnen Susanna Petterson, CEO Finske Kulturfonden

Setter global agenda! Daglig leder i Tinius stiftelsen, Kjersti Løken Stavrum i samtale med:

 • Vidar Helgesen, administrerende direktør Nobelstiftelsen
 • Henna Hakkarainen, administrerende direktør Tiina and Antti Herlin Foundation
 • Stig Arff, stifter Carbon Technology Research Foundation
 • Anne Berner, Board Director SEB og Medicover ( Publ ) og initiativtaker til Foundation for Children’s Trauma Hospital and Institution Nadija sr

Samskape Nordisk fremtid? Daglig leder i Cultiva, Kirsti Mathiesen Hjemdahl i samtale med:

 • Ylva Linderson, Forskningssekretær Erling-Perssons Stiftelse
 • Andre Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB
 • Tine Sundtoft, Fylkeskommunedirektør, tidligere klima- og miljøminister med ansvar for Parisavtalen
 • Antti Aarnio, Director Technology Industries of Finland Centennial Foundation
Ved å godta aksepterer du at det lagres informasjonskapsler på din enhet for å bedre brukeropplevelsen på denne siden. Les mer om vår personvernserklæring her.